Missie en visie

Missie
Met Be-open-ICT leveren wij een bijdrage aan een transparante maatschappij.

Visie
Kennis heeft pas waarde als het gedeeld wordt met anderen. Gedeelde kennis is het fundament voor groei en ontwikkeling. Vanuit deze visie slaan wij een brug tussen de grenzenloze mogelijkheden van open source en de vraag van de klant.

Wat is open source?
Het is een maatschappelijke visie op hoe wij als maatschappij kennis kunnen delen.
Kennisdeling als motor voor innovatieve kracht.
Open source is een manier van denken, ontwikkelen en onderhouden van programma's (applicaties, gegevensbanken, besturingssystemen).
Voorbeelden zijn: Android, Linux, Drupal, WordPress, Open- en LibreOffice, Nuxeo en Canvas lms.
De tegenhanger van Open source is Closed source. Voorbeelden zoals: Microsoft's Office, SharePoint, Apple's iPhone, iTunes,

Essentie
De essentie van open source is dat iedere ontwikkelaar de broncode kan beoordelen en kan meewerken aan de verbetering van het product. Deze randvoorwaarden waarborgen de kwaliteit van de Open source producten. Bij de traditionele gesloten (commerciele) producten kan een onafhankelijke ontwikkelaar de broncode niet beoordelen en meewerken aan verbeteringen. Voor de kwaliteitsbewaking en de wijzigingen/verbeteringen is de ontwikkelaar en de eindgebruiker dan afhankelijk van de producent.

Wat zijn Open Standaarden?
Binnen organisaties, tussen klant en leverancier, tussen overheid en bedrijfsleven worden gegevens uitgewisseld via afgesproken gegevensformaten en standaardprotocollen.  Open Standaarden geeft inzicht in het gebruik van deze formaten en protocollen.
Open Document Formaat (ODF) is één van deze formaten en wordt gebruikt voor Office documenten.
Dit Open formaat zorgt dat onafhankelijke bedrijven toepassingen op maat kunnen maken.

Wie gebruikt het?
Ministeries en Gemeenten maar ook grote multinationals als Google zien de voordelen en maken onder meer gebruik van de besturingssystemen voor servers en/of Office pakketten voor kantooromgeving. Ook Microsoft werkt, vooralsnog beperkt, mee aan de ontwikkeling van Open formaten.
Kleinere bedrijven in Nederland waarderen de hoge kwaliteit van de toepassingen, de vrijheid van onafhankelijk maatwerk oplossingen en de flexibile inzet van de Open toepassingen.

Waarom?
Het biedt u een grenzenloze uitwisseling van uw organisatie-gegevens.
Lage investeringskosten.
Gedegen en flexibele producten.
Vrijheid in keuze van leverancier of producent. Zowel voor ontwikkeling als onderhoud en beheer.
De garantie van continuiteit.

Bekende toepassingen
Linux en Android als besturingssysteem voor o.a. (netwerk)servers en mobile apparaten
Open- en LibreOffice zijn alles-in-een-oplossing voor het kantoor en thuis
Bittorent als uitwisselingsprogramma
MySQL als 's-werelds meest toegepaste gegevensbank
FireFox en Chrome als internet browser
Verschillende Google toepassingen
Content Management Systemen (Drupal)