Digitale / Electronische Leeromgeving

Leeromgeving
De digitale wereld heeft vanzelfsprekend ook effect op onze wijze van leren. Digitaal leren biedt andere mogelijkheden dan klassiekaalonderwijs. Een mix van beide vormen wordt ook wel 'Blended learning' genoemd. Een digitale / electronische leeromgeving (ELO) biedt ondersteuning bij zowel het digitale leren als ook bij het klassiekaalonderwijs.

 

Canvas lms
Canvas learning management system (lms) canvaslms.com is een digitale / electronische leeromgeving (ELO). Canvas lms is een product van Instructure dat wereldwijd door universiteiten en (hoge)scholen wordt gebruikt. Canvas lms biedt uitgebreide mogelijkheden voor leermiddelen, toetsen, beoordelingen, feedback, discussies enz.. Een leeromgeving met een gebruiksvriendelijke interface voor docent, cursist, ontwikkelaar, werkbegeleider en manager.

 

Canvas lms Open source
Canvas lms is Open source en kent twee mogelijkheden voor gebruik:

  1. een door Instructure aangeboden cloud (Saas) versie, waarmee u het beheer volledig uitbesteed aan Instructure
  2. een self-hosted versie, waarmee u zelf bepaalt hoe uw leermaterialen verwerkt worden en waar opgeslagen zijn

Optie 2 biedt u eveneens de mogelijkheid om nieuwe functionaliteit toe te voegen of bestaande te wijzigen in Canvas lms. Wij zijn gespecialiseerd in deze vorm (self-hosting) van dienstverlenig zo dat u kan beschikken over een maatwerk leeromgeving in combinatie met een solide en duurzame beheeromgeving.

 

Wat is onze expertise
Wij kunnen u helpen met:

  • het installeren en beheren van Canvas lms ELO op uw eigen (cloud) server
  • het configureren van Canvas lms, zodat het systeem naar uw wens is ingericht
  • toevoegen van nieuwe functionaliteiten aan Canvas lms, zogenoemde Plugins toevoegen aan Canvas lms
  • wijzigen van bestaande functionaliteiten
  • hoe Canvas lms in te zetten voor uw organisatie
  • integratie van Learning Tools Interoperability applicaties, ook wel LTI applicaties, met Canvas lms

Wij hebben Canvas lms voorzien van nieuwe functies en instrumenten zodat u de visie van 'Leven Lang Ontwikkelen' of 'Praktijk ErvaringsGerichte Leerroute' (PEGL) in uw organisatie kunt implementeren

 

Moodle lms
Moodle is net als Canvas lms een digitale leeromgeving. De mogelijkheden van beide systemen komen redelijk met elkaar overeen. Canvas lms kent een kortere leercurve voor gebruikers omdat de interface duidelijk en overzichtelijk is en consequent is doorgevoerd op alle niveau's. Moodle wordt onderhouden door de Moodle community. Anders dan Canvas lms kent Moodle feitelijk één vorm van gebruik: 

  • een Open source versie, waarmee u zelf bepaalt hoe uw leermaterialen verwerkt worden en waar opgeslagen zijn

Wilt u uw eigen Moodle leeromgeving? Wij helpen u graag hierbij.