Canvas lms

Canvas lms
Canvas learning management system (lms) canvaslms.com is een product van Instructure dat door universiteiten, MBO en HBO wordt gebruikt. Canvas lms biedt uitgebreide mogelijkheden voor leermiddelen, beoordelingen, feedback, discussies enz.. Een lms met een gebruiksvriendelijke interface voor docent, student, ontwikkelaar, (werk)begeleider en manager.

 

Canvas lms Open source
Canvas lms is Open source en kent twee mogelijkheden voor gebruik:

  1. een door Instructure aangeboden standaard cloud versie
  2. een self-hosted cloud versie, waaraan nieuwe functionaliteiten kunnen zijn toegevoegd

 

Onze dienstverlening
Optie 2 is onze dienstverlening. Waar wenselijk voegen wij nieuwe functionaliteit toe of wijzigen bestaande in Canvas lms. Wij zijn gespecialiseerd in deze vorm van dienstverlenig, zo dat u kan beschikken over een optimale leeromgeving.

 

Vraagstukken

  • Het lms als onderdeel van regionaal ecosysteem of als gesloten lms voor uw (onderwijs)organisatie?
  • Leren en ontwikkelen volgens Opleidingsprogramma en/of Gepersonaliseerd?
  • Ontwikkelingsgericht en/of functioneel en taakgericht?

Belangrijke vraagstukken die in sterke mate de inrichting van uw leeromgeving kunnen bepalen.
 

Wat is onze expertise?

  • implementeren en beheren van Canvas leeromgeving
  • voegen nieuwe functionaliteiten toe aan Canvas lms, zogenoemde Plugins
  • begeleiden u bij het optimaal inrichten en gebruiken van de leeromgeving
  • integreren van applicaties, zoals LTI applicaties of realiseren koppelingen met andere systemen

Wij hebben Canvas lms voorzien van nieuwe functionaliteiten, die ondersteuning bieden bij 'Leven Lang Ontwikkelen', 'Praktijk ErvaringsGerichte Leerroute' PEGL en/of Gepersonaliseerd onderwijs.